xsmt thứ 2 hàng tuần

xsmt thứ 2 hàng tuần

tuần Đang chuẩn bị cáo từ, Lý Cáp bỗng nhiên mở miệng tham lam: xsmtSau đó thì xảy ra chuyện gì ? thứĐợi nàng nhìn thấy cô ta, dĩ nhiên là sẽ minh bạch thôi. Thật muốn nhìn ánh mắt cô ta một chút... 2Âu Dương Bác cơ hồi muốn lạy luôn, vẻ mặt khổ não mà nói: "Nhị công tử, nhị gia! Tiểu nhân cầu ngài, bỏ qua cho chúng ta đi. Âu Dương gia nhất định sẽ cảm kích ân đức...." thứLý Cáp nói:

  xsmtVị đại ca này sao cứ nhìn kỳ cục vậy? thứLưu Kính thực sự khóc không nổi rồi, cơ hồ muốn chui tọt xuống đất chạy trốn, còn lại chỗ nào cũng không an toàn đối với hắn. hàngHắn biết, chỉ dựa vào lợi ích là không được, còn phải dựa vào nghĩa khí và lợi ích cùng đi chung thì mới dài lâu, nếu chỉ có một trong hai thứ lợi ích hay tiền tài thì chả mấy chốc sẽ chia rẽ. hàngLý Cáp cùng Lê Bố vừa về đến thì còn có binh lính báo lại, nói Đại tướng quân tìm. hàngLý Cáp kỳ quái hỏi: "Như thế nào? Cần ta giúp cỡi không?"

  thứTa là Tiêu Lan, không phải là Lan Tiêu. hàngLúc ấy, Lý đại ca, lúc ấlà gia gia của ngươi còn chưa làm Thái sư. Nhưng đã là đại thần quyền cao chức trọng, được hoàng đế vô cùng cưng chiều. Vì vậy, có một lần Lý phu nhân bệnh nặng. Hoàng để phái ta đi trị liệu cho nàng. Vì ta chữa khỏi bệnh cho nàng, chúng ta liền trở thành bạn tốt. Nàng lớn hơn ta vài tuổi, nên nhận ta làm nghĩa muội, chúng ta trở thành tỷ muội của nhau. hàngLà mùng ba tháng chạp. tuần Vị hôn phu? hàngNén bạc bay tới trước mặt lão đạo sĩ, lão thổi nhẹ một cái nén bạc liền bật ngược trở về người Lý Đông, sau đó cười nói:

  thứThiên Thiên sớm đã gối đầu lên tay Lý Cáp mà ngủ thiếp đi. Còn Lý Cáp vẫn còn quay qua bên Hương Hương ôm ấp rủ rỉ. thứLê Bố vỗ ngực nói hàng“Uuu…” xsmtRồi nói với Thiên Tú: xsmtChúng ta đưa thương đón gió.